Over ons

Een wereld in verandering

Grotere diversiteit in onze samenleving, giga-snelle informatiedoorstroming, wereldwijde mobiliteit en communicatie hebben er voor gezorgd dat de wereldbevolking meer zelfbewust en innovatief wordt.
De groeilanden China, Brazilië, Vietnam, Zuid-Afrika, zijn de nieuwe gangmakers, trendsetters met hun specifieke verwachtingen en versterkende middenklasse.

In deze veranderende wereld zijn onze handeldrijvende ondernemingen geen omheind of afgebakend gebeuren meer. We staan vandaag in het midden van deze veranderende maatschappelijke organisatie. Een maatschappelijke organisatie die andere en nieuwe, soms onverwachte, eisen stelt aan de ondernemingen.

Zoals Herman Toch formuleerde: “Het merk van de toekomst heeft een duidelijke visie op de wereld van morgen, het staat ergens voor. Het toont aan dat het zijn verantwoordelijkheid neemt voor het creëren van een duurzame maatschappij en engageert zich voor een betere toekomst, niet alleen voor zijn eigen sterke ik, maar ook voor een beter wij.”


Een bedrijf in verandering

Deze insteek, die sterk aanleunt bij de ‘triple P’ van de OESO – Prosperity (Welvaart), People (Mensen) & Planet (planeet/milieu), heeft ons destijds bij het begin van het 2e decennium van de 21ste eeuw als bedrijfsleiders aan het denken gezet.

De normen en waarden van onze bedrijven leunden al heel sterk aan bij het CSR-model (Corporate Social Responsibility). Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen was ons absoluut niet vreemd. Als bedrijfsleiders hadden wij reeds een hoge graad van betrokkenheid met onze klanten en medewerkers waardoor ons bedrijfsbeleid reeds een belangrijke maatschappelijke dimensie in zich droeg.


Deze ondernemingsvisie hebben we verder ontwikkeld door creatief en universeel te denken. We hebben ons aangeleerd om vlot en positief om te gaan met verandering, onze klanten, medewerkers, leveranciers en hun cultuur. Hierdoor hebben we het aanpassingsvermogen van ons bedrijf sterk vergroot.
Een bedrijf met een maatschappelijke visie

Nu we onze eerste stappen hebben gezet in het 3de decennium van de 21ste eeuw  willen we verder bouwen aan onze bedrijfsnormen en waarden.

Na kennismaking en lezing van de nieuwe ontwikkelingsagenda (Sustainable Development Goals – afgekort SDG’s) van de Verenigde Naties en het daaropvolgende pact dat 193 landen (dus eigenlijk de hele wereld) ondertekenden in 2016 vonden we ons nieuwe kompas.
Het primaire doel van de VN om met de SDG’s te trachtten een einde te maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en de klimaatverandering klonk als muziek in onze oren. Het nieuwe VN-pact staat immers niet meer alleen voor ‘hulp’ van rijke aan arme landen. De SDG’s zijn universeel en gelden voor alle landen in de wereld, noord en zuid, oost en west.


Zo werd één van de kernwaarden van het bedrijf, van bij zijn oprichting in de jaren ’60 van de vorige eeuw, ‘east meets west’ weer brandend actueel.

Reeds lang gefascineerd door het grensoverschrijdend handeldrijven waren de toenmalige bedrijfsleiders zich immers al bewust van de immense culturele, sociale en economische verschillen in een steeds meer globaliserende wereld.
Ons bedrijf is immers ontstaan uit een ware “love-story”. De oprichters, Raymond Engels, rasechte Limburger uit Val-Meer en Betty Akiko Kimura, geboren en getogen in Osaka – Japan leerden elkaar kennen in Tokio en trouwden er in 1953.    

http://www.pagoda.be/documents/graphics/history/lovemedium.png                      http://www.pagoda.be/documents/graphics/history/firstlogo.png

Twee culturen kwamen samen. Al snel wilden Betty & Raymond hun liefde voor Azië tonen en delen. Aziatisch meubilair, kunst en decoratie werden de passie die ze in het Westen wilden introduceren. In 1964 werd het bedrijf opgericht. Vanaf dan werden, op professionele basis, antieke en unieke items, kunstobjecten en decoratie rechtstreeks vanuit het Oosten naar het Westen geïmporteerd.
Betty en Raymond droegen hun passie over aan hun dochter, Ingrid Engels, die sinds 1989 actief meewerkt aan de missie van het bedrijf. Sinds haar intrede worden de “arts & crafts” van ons bedrijf naar meer dan 45 landen verkocht.

http://www.pagoda.be/documents/graphics/history/historymedium.png


Als “natuurlijk” product van “East meets West” is Ingrid Engels vandaag de gedreven zaakvoerder van ons bedrijf. In de loop der jaren heeft zij een uitgebreid netwerk opgebouwd voor het vinden van fijn bewerkt meubilair en siervoorwerpen.
Ze heeft de passie en missie van haar ouders voortgezet en een solide reputatie opgebouwd, steeds strevend naar uitmuntendheid, authenticiteit, kwaliteit, exclusiviteit en vooral service.

Al meer dan 50 jaar importeert ons bedrijf niet alleen unieke en antieke stukken uit Azië. In de lokale werkplaatsen worden door onze ambachtslieden ook oude en originele meubelstukken en siervoorwerpen gerecycleerd en geupcycled tot prachtig vintage stukken, vaak geïnspireerd op de Aziatische cultuur.
    
Als huidige bedrijfsleiders zijn we alzo opgegroeid in een omgeving waarin ons werd geleerd ‘dat de wereld een dorp is’ en waar een gezonde blik op het ‘buiten’-land noodzakelijk was.

Het thema van de werelddoelen voor duurzame ontwikkeling dat zich samengevat heeft in de zes P’s (People, Planet, Prosperity, Partnership, Peace and Pleasure) en de European Green Deal, hebben wij vrij nu vertaald in onze bedrijfsfilosofie.
Waar wij reeds ‘east meets west’, C.S.R. en de ‘triple’ P hadden ingeschreven in de normen en waarden van ons bedrijf doen we er nu een extra laag bovenop.

Als duurzame ondernemers willen wij, naast de Mensen, onze Planeet, de Vrede en de Welvaart, uitzonderlijke aandacht besteden aan het Partnerschap en het Plezier.
Een bedrijf met Partners

Samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, hun medewerkers en klanten voor duurzame ontwikkeling. Partnership, dat is ons inziens de nieuwe weg voor de onderneming van morgen.

Nog te veel bedrijven onderschatten de impact die dit zal hebben op hun werking en voortbestaan. Om hun toekomst te garanderen, zullen bedrijven, samen met hun medewerkers, leveranciers en klanten de bewustwording voor duurzaamheid moeten incorporeren in de bedrijfsvoering. De tijd van ‘greenwashing’ is immers voorbij.

Bedrijven die veerkracht tonen en bewust met duurzaamheid aan de slag gaan in de toekomst, passen hun interne werking aan, zien nieuwe opportuniteiten in hun dienstenaanbod en ontwikkelen innovatieve producten SAMEN met hun medewerkers, leveranciers en klanten.
Een bedrijf met Plezier

Plezier is de brandstof voor succes. Plezier is besmettelijk, trekt aan, verbindt en geeft betekenis aan de inzet en engagement van het team. Plezier is een essentiële conditie die kracht, enthousiasme, passie en geluk meebrengt.
Plezier én passie zijn de krachtigste sleutels in onze reis van het duurzaam ondernemen.

Ons bedrijf zal Plezier zijn. Als team gaan we op zoek naar niet alleen Plezier voor onszelf, maar ook voor onze leveranciers en klanten. Het Plezier om samen te handelen, duurzaam te handelen.

Een ‘Partnership with Pleasure’

Daarover gaat 2JOIN, over duurzaam handelen.

2 JOIN wil het bindmiddel zijn tussen ons bedrijf, de medewerkers, de leveranciers, en de klanten. Wij willen, samen, voorsprong nemen door vanuit een grote overtuiging in te spelen op deze duurzaamheidsdoelstellingen. 

Onze visie is dat 2JOIN als digitaal platform werk zal maken van ‘Sustainable Trading’. Het duurzaam handel drijven waar we met aandacht voor de Mensen, de Planeet en de Partners, samen, zorgen voor meer Welvaart, Vrede en Plezier.

2JOIN zal zich profileren als een duurzaam handelsplatform door producten met een hoog recycling en upcycling gehalte ter beschikking te stellen. Duurzame producten die een tweede leven kunnen of reeds kennen en die terecht kunnen komen in de circulaire economie. Producten waar de toeleveranciers en leden van het platform Plezier aan kunnen beleven.

2JOIN zal een duurzaam handelsplatform zijn waarin maximaal aandacht wordt besteed aan de bevordering van het welzijn voor iedereen en alle leeftijden die ermee betrokken zijn. Het zal instaan voor de bevordering van duurzame, inclusieve groei, zo volledig mogelijke en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen.

Een platform voor ‘Sustainable Trading’

2JOIN wordt een digitaal platform voor duurzame handel om aan waarde-behoud te doen voor haar leden in de gedachte van de circulaire economie.

2JOIN streeft naar maximaal waarde-behoud van de producten die het aan haar leden aanbiedt. Deze producten hebben een betaalbare initiële waarde, een hoge tweedehandswaarde, zijn ‘upgradebaar’, kunnen makkelijk uit elkaar worden gehaald en omgevormd tot nieuwe producten.
De gekozen producten zijn bij hun ontstaan grotendeels vervaardigd  uit bio-gebaseerde en/of gerecycleerde basisstoffen en bij het levenseinde maximaal recycleerbaar of afbreekbaar. 

Een platform binnen de circulaire economie

2JOIN wil, zoals in de circulaire economie, alles wat van waarde is waardevol houden. Er mag niets verloren gaan. 
De producten die 2JOIN aanbiedt zullen zoals het behoort in een circulaire economie vooreerst langer meegaan. Gaat iets toch stuk, of voldoet hij niet meer aan de geldende standaarden, dan zal het hermaakt kunnen worden of een upgrade kunnen krijgen en opnieuw in de handel gebracht kunnen worden. Als dat niet meer kan zullen uit de herbruikbare onderdelen nieuwe producten kunnen gemaakt worden. Als ook dat niet meer kan, worden de basiselementen van de producten gerecycleerd tot nieuwe materialen. Afval wordt dan de nieuwe grondstof.
 
https://wikikids.nl/images/3/3d/Circulaire_economie.png

2JOIN gebruikt voor haar duurzame handel, gelijkaardig aan de circulaire economie, liefst enkel producten ontstaan uit hoogwaardige en sociaal verantwoorde productietechnieken: soms is ‘upscaling’, soms is ‘recycling’, soms is ‘upcycling’ de beste optie, maar 2JOIN staat sowieso voor maximaal waarde-behoud.

Vergelijking lineaire & circulaire economie
In een klassieke lineaire aanpak nemen we grondstoffen en maken we er een product van. Van zodra het product verkocht is, daalt het gros van de producten in waarde (de functionaliteit van de materialen daalt). Zelfs zover dat ze afval worden en een negatieve waarde krijgen: je moet ervoor betalen om ervan af te geraken.


In een circulaire economie worden tal van strategieën toegepast om materialen en producten zo hoogwaardig mogelijk te blijven inzetten in de economie. Ze hebben een hoge tweedehandswaarde, zijn maximaal upgradebaar, kunnen eenvoudig en gemakkelijk uiteen genomen worden en omgevormd tot nieuwe producten, de materialen zijn volledig recycleerbaar of afbreekbaar...


In weerwil van het verlies aan functionaliteit van producten in een lineaire consumptie-economie zal 2JOIN door het waarde-behoud de functionaliteit maximaliseren en alzo bijdragen tot de hergebruik en circulaire economie.


Juwelen in de circulaire economie.
Juwelen vervaardigd van edele metalen en (half)edelstenen zijn een schoolvoorbeeld van producten met een zeer hoog circulair karakter. De grondstoffen hebben een natuurlijk karakter en in het productontwerp wordt, soms onbewust, rekening gehouden met repartie en de opbouw van het product uit modulaire (herbruikbare) onderdelen. Het hergebruik valt in twee pistes. De eerste is uiteraard de mooiste, het opnemen van een juweel in de deeleconomie. Juwelen gaan vaak over van de ene naar de andere generatie en kennen alzo een lange gebruikscyclus. De tweede piste is het ontmantelen van het juweel in zijn oorspronkelijke grondstoffen, het metaal en de stenen. Het metaal kan worden aangewend voor nieuwe juwelen te maken of een weg te vinden in een proces waar zilver en goud noodzakelijk zijn. De stenen kennen hun tweede leven in een nieuw juweel of worden in het geval van bv Diamant en Zirkonia verwerkt in industrieel en wetenschappelijk gereedschap. De circulaire stroom van een juweel is quasi 100 % en kent zo goed als geen afvalstroom.
2JOIN streeft er naar om juwelen, alvorens ze worden ontmanteld alsnog een circulair start te geven door ze aan te bieden aan haar 2JOIN-leden die ambassadeurs zijn van onze boodschap.


Outdoor Furniture in de circulaire economie


Heel wat outdoor-meubilair wordt uit moeilijk recycleerbare plastics vervaardigd. Vaak geassembleerde en complexe producten die niet eenvoudig zijn te recycleren.
2JOIN heeft toegang verworven tot een productieproces waar enkel volledig recycleerbare basismaterialen en/of FSC-hout worden verwerkt.


Er worden in de door 2JOIN voorgestelde outdoor-producten, naast het FSC-hout,  hoofdzakelijk twee basismaterialen verwerkt . Aluminium, & Acrylstof-schuim.
Aluminium staat erom bekend als metaal zo goed als volledig en oneindig recycleerbaar te zijn. Zowel voor het vervaardigen van hetzelfde product als voorheen (bvb drankblikjes) als voor het vervaardigen van een nieuw aluminium product (bvb elektrische voedingskabels). In het recyclage-proces van een oud tot een nieuw product bedraagt het energieverbruik slechts 5% van het originele productieproces. Dus ook hier is er een enorme winst. Om deze reden draagt gerecycleerd aluminium vaak een (Europees) logo.
                              

De in het meubilair verwerkte stoffen en schuimen zijn vervaardigd uit 100 % Acrylvezels. Voor zover deze verwerkte vezels al niet van gerecycleerde oorsprong zijn kunnen ze met behulp van moleculaire recycling worden hergebruikt. De acrylpolymeren worden afgebroken tot de basisbouwstenen (MMA) waar dan nieuw acryl kan worden geproduceerd met dezelfde kwaliteit als het origineel. Hier wordt de basis gelegd voor een echte circulaire economie. In het recyclage-proces bedraagt de CO2 reductie ongeveer 70% in vergelijking met nieuw geproduceerde Acrylvezel. De recyclage van Acryl staat op het de prioriteitenlijst van Horizon 2020 een onderzoeksprogramma in het kader van de SDG 12.2JOIN streeft er naar om de outdoor-meubelen, alvorens ze worden ontmanteld alsnog een circulair start te geven door ze aan te bieden aan haar 2JOIN-leden die ambassadeurs zijn van onze boodschap.