Over ons

Sustainable Trading

2Join wordt een digitaal platform voor duurzame handel om aan waarde-behoud te doen voor haar leden in de gedachte van de circulaire economie.

2Join streeft naar maximaal waarde-behoud van de producten die het aan haar leden aanbiedt. Deze producten hebben een betaalbare initiële waarde, een hoge tweedehandswaarde, zijn ‘upgradebaar’, kunnen makkelijk uit elkaar worden gehaald en omgevormd tot nieuwe producten.

De gekozen producten zijn bij hun ontstaan grotendeels vervaardigd uit bio-gebaseerde en/of gerecycleerde basisstoffen en bij het levenseinde maximaal recycleerbaar of afbreekbaar. 


Een platform binnen de circulaire economie

2Join wil, zoals in de circulaire economie, alles wat van waarde is waardevol houden. Er mag niets verloren gaan. 

De producten die 2Join aanbiedt zullen zoals het behoort in een circulaire economie vooreerst langer meegaan. Gaat iets toch stuk, of voldoet hij niet meer aan de geldende standaarden, dan zal het hermaakt kunnen worden of een upgrade kunnen krijgen en opnieuw in de handel gebracht kunnen worden. Als dat niet meer kan zullen uit de herbruikbare onderdelen nieuwe producten kunnen gemaakt worden. Als ook dat niet meer kan, worden de basiselementen van de producten gerecycleerd tot nieuwe materialen. Afval wordt dan de nieuwe grondstof.
 
2Join gebruikt voor haar duurzame handel, gelijkaardig aan de circulaire economie, liefst enkel producten ontstaan uit hoogwaardige en sociaal verantwoorde productietechnieken: soms is ‘upscaling’, soms is ‘recycling’, soms is ‘upcycling’ de beste optie, maar 2Join staat sowieso voor maximaal waarde-behoud.


Partners

Samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, hun medewerkers en klanten voor duurzame ontwikkeling. Partnership, dat is ons inziens de nieuwe weg voor de onderneming van morgen.

Nog te veel bedrijven onderschatten de impact die dit zal hebben op hun werking en voortbestaan. Om hun toekomst te garanderen, zullen bedrijven, samen met hun medewerkers, leveranciers en klanten de bewustwording voor duurzaamheid moeten incorporeren in de bedrijfsvoering. De tijd van ‘greenwashing’ is immers voorbij.

Bedrijven die veerkracht tonen en bewust met duurzaamheid aan de slag gaan in de toekomst, passen hun interne werking aan, zien nieuwe opportuniteiten in hun dienstenaanbod en ontwikkelen innovatieve producten SAMEN met hun medewerkers, leveranciers en klanten.


Partnership with Pleasure

Duurzaam handelen. 2Join wil het bindmiddel zijn tussen ons bedrijf, de medewerkers, de leveranciers, en de klanten. Wij willen, samen, voorsprong nemen door vanuit een grote overtuiging in te spelen op deze duurzaamheidsdoelstellingen. 

Onze visie is dat 2Join als digitaal platform werk zal maken van ‘Sustainable Trading’. Het duurzaam handel drijven waar we met aandacht voor de Mensen, de Planeet en de Partners, samen, zorgen voor meer Welvaart, Vrede en Plezier.

2Join zal zich profileren als een duurzaam handelsplatform door producten met een hoog recycling en upcycling gehalte ter beschikking te stellen. Duurzame producten die een tweede leven kunnen of reeds kennen en die terecht kunnen komen in de circulaire economie. Producten waar de toeleveranciers en leden van het platform Plezier aan kunnen beleven.

2Join zal een duurzaam handelsplatform zijn waarin maximaal aandacht wordt besteed aan de bevordering van het welzijn voor iedereen en alle leeftijden die ermee betrokken zijn. Het zal instaan voor de bevordering van duurzame, inclusieve groei, zo volledig mogelijke en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen.


Sunrise: Vintage Jewelry

Juwelen vervaardigd van edele metalen en (half)edelstenen zijn een schoolvoorbeeld van producten met een zeer hoog circulair karakter. De grondstoffen hebben een natuurlijk karakter en in het productontwerp wordt, soms onbewust, rekening gehouden met repartie en de opbouw van het product uit modulaire (herbruikbare) onderdelen. Het hergebruik valt in twee pistes.

De eerste is uiteraard de mooiste, het opnemen van een juweel in de deeleconomie. Juwelen gaan vaak over van de ene naar de andere generatie en kennen alzo een lange gebruikscyclus.

De tweede piste is het ontmantelen van het juweel in zijn oorspronkelijke grondstoffen, het metaal en de stenen. Het metaal kan worden aangewend voor nieuwe juwelen te maken of een weg te vinden in een proces waar zilver en goud noodzakelijk zijn. De stenen kennen hun tweede leven in een nieuw juweel of worden in het geval van bv Diamant en Zirkonia verwerkt in industrieel en wetenschappelijk gereedschap. De circulaire stroom van een juweel is quasi 100 % en kent zo goed als geen afvalstroom. 2Join streeft er naar om juwelen, alvorens ze worden ontmanteld alsnog een circulair start te geven door ze aan te bieden aan haar 2Join-leden die ambassadeurs zijn van onze boodschap.


In-side-Out: Outdoor Furniture

Heel wat outdoor-meubilair wordt uit moeilijk recycleerbare plastics vervaardigd. Vaak geassembleerde en complexe producten die niet eenvoudig zijn te recycleren.
2Join heeft toegang verworven tot een productieproces waar enkel volledig recycleerbare basismaterialen en/of FSC-hout worden verwerkt.


Er worden in de door 2Join voorgestelde outdoor-producten, naast het FSC-hout, hoofdzakelijk twee basismaterialen verwerkt . Aluminium, & Acrylstof-schuim. Aluminium staat erom bekend als metaal zo goed als volledig en oneindig recycleerbaar te zijn. Zowel voor het vervaardigen van hetzelfde product als voorheen (bvb drankblikjes) als voor het vervaardigen van een nieuw aluminium product (bvb elektrische voedingskabels). In het recyclage-proces van een oud tot een nieuw product bedraagt het energieverbruik slechts 5% van het originele productieproces. Dus ook hier is er een enorme winst. Om deze reden draagt gerecycleerd aluminium vaak een (Europees) logo.                       

De in het meubilair verwerkte stoffen en schuimen zijn vervaardigd uit 100 % Acrylvezels. Voor zover deze verwerkte vezels al niet van gerecycleerde oorsprong zijn kunnen ze met behulp van moleculaire recycling worden hergebruikt. De acrylpolymeren worden afgebroken tot de basisbouwstenen (MMA) waar dan nieuw acryl kan worden geproduceerd met dezelfde kwaliteit als het origineel. Hier wordt de basis gelegd voor een echte circulaire economie. In het recyclage-proces bedraagt de CO2 reductie ongeveer 70% in vergelijking met nieuw geproduceerde Acrylvezel. De recyclage van Acryl staat op het de prioriteitenlijst van Horizon 2020 een onderzoeksprogramma in het kader van de SDG 12.

2Join streeft er naar om de outdoor-meubelen, alvorens ze worden ontmanteld alsnog een circulair start te geven door ze aan te bieden aan haar 2Join-leden die ambassadeurs zijn van onze boodschap.